pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Azbest, papa, odpady z remontów

Azbest, papa i odpady pochodzące z remontów.

Oferujemy usługi w zakresie zbiórki, transportu, unieszkodliwiania oraz demontażu wyrobów zawierających azbest na terenie całego kraju.

Decyzja zezwala nam, na odbiór odpadów azbestowych m.in. o nastepujących kodach:

  • 17 06 01*    materiały izolacyjne zawierające abest
  • 17 06 05*    materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach demontażowych wyrobów zawierających azbest
Oferujemy atrakcyjne ceny demontażu wyrobów azbestowych- cena już od kilkunastu złotych za m2 wraz z transportem i unieszkodliwieniem.

Oprócz odpadów azbestowych oferujemy odbiór odpadów papy, wełny mineralnej, onduliny, oraz odpadów takich jak zużyte emulsje, lakiery, impregnaty, pianki montażowe i inne powstajace podczas prac remontowo- budowlanych.

W przypadku dużych ilości wskazanych odpadów możemy zaoferować podstawienie kontenera o pojemności nawet do 36 m3.

Zapraszamy do współpracy

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW