pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady przemysłu petrochemicznego

Odpady przemysłu petrochemicznego.

Nasz firma zainteresowana jest pozyskaniem odpadów pochodzących z przemysłu petrochemicznego.
Szczególnie interesują nas odpady w postaci paliw ciekłych, olejów odpadowych, odpadów parafinowych, mazutów itp.

Oferujemy odbiór szeregu odpadów z grupy 13-tej m.in.:

Odpady paliw ciekłych:

  • 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
  • 13 07 02* Benzynę
  • 13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
  • Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.:
  • 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych.
  • 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników oraz profesjonalny sprzęt umożliwiający odbiór odpadów ze zbiorników paliwowych zlokalizowanych na stacjach benzynowych i innych miejscach gromadzenia paliw.
Przyjmowane odpady zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiór kwitowany wystawieniem karty przekaznia odpadu.

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW