pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady przemysłu spożywczego

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych oferuje kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów spożywczych.

 

Odpady spożywcze są w naszym zakładzie wykorzystywane w procesie produkcji paliwa alternatywnego, gdzie zostają rozdrabnione oraz zmieszane z innymi odpadami. Rozwiązanie to daje gwarancję nieodwracalnego zniszczenia odpadów, które producent, importer lub sprzedawca chce wycofać z rynku.

 

Odbieramy:

  • odpady spożywcze sypkie i płynne takie jak: przeterminowane bądź nieprzydatne do spożycia surowce,
  • gotowe produkty jak np. słodycze, napoje, dodatki do żywności, przyprawy oraz wiele innych.

 

Oferujemy również odbiór i zagospodarowanie odpadów pochądzących z produkcji takich jak: plewy, wytłoki i itp.

 

Na terenie Krakowa i okolic prowadzimy też, zbiórkę zużytych olejów i tłuszczy spożywczych, oferując atrakcyjne warunki przyjęcia tego typu odpadów.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy: restauracje, firmy produkcyjne, stołówki i inne.

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW