pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Bioremediacja Limanowa
upload/articles_1519048890_0.jpg

Stare stacje benzynowe, magazyny paliw czy substancji ropopochodnych, miejsca działań przemysłowych, wypadki drogowe (zwłaszcza te z udziałem pojazdów transportujących olej lub benzynę) to miejsca, które są najczęściej źródłem powstawania zanieczyszczonej ziemi. Takie zanieczyszczenie przynosi bardzo duży uszczerbek gospodarce rolnej, całemu środowisku, a zwłaszcza florze i faunie. Ponieważ jest to odpad niebezpieczny, wymaga usunięcia oraz właściwego zagospodarowania czyli tzw. remediacji w procesie odzysku.

 

Limanowa- utylizacja zanieczyszczeń

Remediacja ziemi zanieczyszczonej poza miejscem jej wydobycia nosi nazwę „ex situ”. Zaś remediacja „in-situ” polega na prowadzeniu procesów oczyszczania środowiska gruntowego w samym miejscu występowania zanieczyszczenia bez konieczności jej przemieszczania i transportu odpadu niebezpiecznego w postaci właśnie zanieczyszczonej ziemi. Nasza firma zajmuje się odbiorem tego rodzaju odpadu oraz właściwym zagospodarowaniem z zachowaniem wszelkich przepisów ochrony środowiska. Samodzielna próba pozbycia się tego typu odpadów niebezpiecznych byłaby skrajną nieodpowiedzialnością. Dlatego warto zgłosić się do odpowiedniego podmiotu, który w profesjonalny sposób zajmie się bioremediacją zanieczyszczonego gruntu.

 

Jeśli poszukujesz podmiotu, który ma uprawnienia do przeprowadzania bioremediacji, dysponuje odpowiednim sprzętem i przeszkoloną kadrą na terenie Limanowej, bez wahania skontaktuj się z nami. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych prowadzi działalność na terenie całego województwa małopolskiego. Gwarantujemy skuteczność, indywidualne podejście do każdego zlecenia, terminowość, ale też w razie potrzeby elastyczność, pełen profesjonalizm i wiele więcej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!