pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Bioremediacja Tarnów
upload/articles_1516273029_0.jpg

 

Technologia bioremediacji Tarnów

 

To metoda polecana do szerokiego stosowania w walce z coraz bardziej powszechnym problemem, jakim są skażenia wód i gruntów związkami ropopochodnymi. Jej zaletą jest fakt, że sprawdza się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i w zróżnicowanych formacjach geologicznych.

 

 

Tarnów: zalety bioremediacji

 

Bioremediacja zawdzięcza swoją popularność następującym cechom:

- Jest ekonomiczna, a mianowicie tańsza niż stosowane do tej pory metody oczyszczania wód i gruntów.

- Proces likwidacji skażenia może być prowadzony dokładnie w miejscu skażenia, nie ma tu  konieczności przemieszczania gruntu.

-Grunt nadaje się do użytku bezpośrednio po przeprowadzeniu procesu oczyszczania.

-W procesie likwidacji skażenia nie są wytwarzane szkodliwe związki wydzielane do gruntu, wód i atmosfery. Bakterie rozkładają składniki zanieczyszczeń do obojętnych dla środowiska dwutlenku węgla i wody.

- Nie wymaga użycia drogiej i skomplikowanej aparatury.

 

Wymienione wyżej zalety bioremediacji sprawiają, że jest to technologia idealna w porównaniu z tradycyjnymi metodami oczyszczania gruntu, które mają swoje wyraźne wady. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużymi obszarami skażonego gruntu. Wtedy zastosowanie technik związanych z przemieszczaniem gruntu jest wyjątkowo uciążliwe lub nawet nie do wykonania ze względu na dużą skalę zjawiska.

Przykładem potencjalnego zastosowania technologii bioremediacji mogą posłużyć obszary skażone substancjami ropopochodnymi,  na których przez długie lata stacjonowały oddziały Armii Czerwonej. Doprowadzały one swoją działalnością do prawdziwej dewastacji środowiska naturalnego.