pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Bioremediacja Wieliczka
upload/articles_1516274264_0.jpg

Bioremediacja to technologia usuwania zanieczyszczeń zarówno w środowisku glebowym, jak i wodnym. W tym procesie wykorzystywane są organizmy żywe (głównie mikroorganizmy, a wśród nich bakterie), które katalizują procesy oczyszczania, niszczą lub przekształcają różnego rodzaju zanieczyszczenia w formy znacznie mniej szkodliwe wobec środowiska naturalnego. Ostateczne produkty prawidłowo przeprowadzonego procesu bioremediacji to głównie dwutlenek węgla i woda. Są nietoksyczne i mogą być bez problemu przyswajane przez środowisko.

 

Kiedy mówimy o skażeniu gleb ropą i produktami ropopochodnymi?

Otóż z tego typu sytuacją mamy do czynienia, gdy koncentracja wcześniej wspomnianych związków szkodliwych zwiększa się do poziomu, podczas którego:

  • zmieniają się właściwości fizyko-wodne gleb,
  • zachodzi przemiana morfologicznych, chemicznych i fizyko-chemicznych charakterystyk gleb,
  • ekologiczna równowaga w systemie glebowym zostaje naruszona,
  • istnieje niebezpieczeństwo wymywania z gleby ropy i produktów ropopochodnych i powtórnego skażenia gruntów i powierzchni wody,
  • narusza się wzajemny stosunek między oddzielnymi frakcjami związków organicznych gleby.

 

Wieliczka- tutaj dokonasz bioremediacji

Bioremediacja może być stosowana jedynie przez odpowiednio wykwalifikowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt firmy. Próba wykonania tego procesu na własną rękę jest skrajnie nieodpowiedzialna, ponieważ może poważnie zagrażać nie tylko środowisku, ale również zdrowiu i życiu zwierząt oraz ludzi.
Potrzebujesz oczyścić glebę bądź zbiornik wodny? Zgłoś się do profesjonalistów. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych to właśnie ta firma, która zajmie się tym w bezpieczny i niedrogi sposób. Działamy na terenie Wieliczki i okolic. Serdecznie zapraszamy do współpracy!