pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Dokumenty

pdfDecyzja ZUOP

 

docKatalog Odpadów

 

otherKarta Przekazania Odpadu

 

docZlecenie Unieszkodliwienia Odpadu

 

pdfZlecenie Unieszkodliwienia Odpadu

 

 

Wszelkie dokumenty dotyczące naszej działalności znajdą Państwo na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej :

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/