pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Dokumenty

pdfDecyzja ZUOP

 

docKatalog Odpadów

 

otherKarta Przekazania Odpadu

 

docZlecenie Unieszkodliwienia Odpadu

 

pdfZlecenie Unieszkodliwienia Odpadu

 

docPozyskanie numeru BDO

 

Wszelkie dokumenty dotyczące naszej działalności znajdą Państwo na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej :

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/