pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych świadczy usługi profesjonalnego niszczenia odpadów oraz towarów wycofanych z sieci handlowych lub niepełnowartościowych itp.. Nasza firma posiada urządzenia do mechanicznego niszczenia odpadów mi.in maszynę rozdrabniającą. Odpady, które najczęściej przeznaczone są do zniszczenia to produkty wycofane z handlu, towar wybrakowany, towar skonfiskowany przez służby celne, produkty które straciły datę ważności do użycia lub spożycia, towar handlowy który został zanieczyszczony w wyniku pożaru lub zalania.

Niszczenie towarów wykonywane przez naszą firmę jest skuteczne i gwarantuje całkowite zniszczenie odpadów poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie oraz przekazanie do termicznego przekształcenia

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW