pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
ODPADY BUDOWLANE

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru ziemi i gruzu (betonowy, ceglany, mieszany) oraz materiałów pobudowlanych takich jak wełna mineralna, wełna szklana, papa, styropian, itp.

W zależności od potrzeb klienta podstawiamy różnej wielkości kontenery lub organizujemy transport specjalistycznymi samochodami. Obsługujemy kompleksowo duże inwestycje budowlane oraz indywidualne odbiory odpadów pobudowlanych.

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW