pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Gorlice
upload/articles_1516274037_0.jpg

Podczas wyburzeń i remontów powstaje wiele odpadów, które muszą zostać zutylizowane w szczególny sposób. Nie można ich umieścić w zwykłych kontenerach na śmieci. Zasady zarządzania odpadami przewidują, że na ten rodzaj materiałów należy wykupić specjalne worki lub pojemniki, a następnie po wypełnieniu przekazać je podmiotowi odpowiedzialnemu za zgodne z procedurami i bezpieczne dla środowiska przetworzenie odpadów. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że często w efekcie rozbiórek i remontów powstają odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, a zalicza się do nich między innymi azbest. Podmioty zajmujące się jego utylizacją muszą mieć na to specjalne pozwolenia.

 

Gorlice – utylizacja odpadów z remontów i wyburzeń

 

Osoby poszukujące usług związanych z przetwarzaniem odpadów remontowych na terenie Gorlic mogą zgłosić się w tym celu do Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych - podmiotu posiadającego niezbędne pozwolenia i świadczącego usługi w tym zakresie w całym województwie małopolskim. Poza pozostałościami z budynków i remontów zajmujemy się także:

  • utylizacją odpadów chemicznych,

  • gromadzeniem i utylizacją sprzętów elektronicznych,

  • utylizacją tekstyliów,

  • przetwarzaniem odpadów petrochemicznych, lakierniczych, kosmetycznych,

  • odpadami spożywczymi,

  • bioremediacją terenów skażonych.

 

Jeśli chcesz poznać bliżej zakres naszych usług, skontaktuj się z nami – zapraszamy!