pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Skawina
upload/articles_1516274235_0.jpg

W efekcie prowadzenia prac remontowych i wyburzeniowych zawsze powstają odpady, a ich ilość zależna jest od skali przedsięwzięcia. Odpady te mogą przybierać różną formę. Może to być np.:

  • gruz,

  • odpady z tworzyw sztucznych (np. styropian),

  • azbest,

  • resztki farb i lakierów,

  • opakowania po materiałach budowlanych.

 

Co z nimi zrobić? Większości z nich nie można po prostu wrzucić do kontenera ze śmieciami, a już tym bardziej nielegalne jest samodzielne przetwarzanie ich, np. spalanie. Postępowanie z odpadami chemicznymi czy też odpadami niebezpiecznymi jest ściśle regulowane przez prawo - muszą być one poddane utylizacji przez uprawniony do tego podmiot.

 

Jeśli przeprowadzasz prace remontowe lub wyburzeniowe w Skawinie lub okolicach, skontaktuj się z nami i powierz nam powstające w tym procesie substancje.

 

ZUOP – utylizacja odpadów w Skawinie i okolicach

 

Do Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych możesz przekazać wszelkie rodzaje odpadów:

  • odpady remontowe,

  • odczynniki chemiczne,

  • odpady tekstylne,

  • zużyty sprzęt elektroniczny,

  • odpady produkcyjne.

 

Właściwe postępowanie z odpadami to konieczność wynikająca nie tylko z obowiązujących przepisów, ale także z kwestii bezpieczeństwa. Nieodpowiednie składowane lub przetwarzane odpady mogą szkodzić środowisku i niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi. Każdy wytwórca odpadów musi więc wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie i przekazać je właściwej instytucji. Zapraszamy do kontaktu!