pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych

Jednym z podstawowych odpadów stosowanych w procesie produkcji paliw alternatywnych z odpadów, są odpady czyściw, sorbentów oraz materiałów filtracyjnych.

Odbieramy odpady w postaci:

  • zabrudzonych szmat
  • filtrów z klimatyzacji
  • filtrów samochodowych
  • filtrów i materiałów filtracyjnych powstających na różnych etapach produkcji
  • ziem okrzemkowych
  • ubrań i obuwia roboczego
  • masek filrtacyjnych

Najczęściej stosowane kody odpadów:
15 02 02*, 15 02 03

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW