pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady drukarskie i lakiernicze

Zapraszamy do współpracy drukarnie, lakiernie, oraz zakłady produkcji opakowań.

Zbierane odpady drukarskie w znacznym stopniu wykorzystywane są w procesie produkcji paliwa alternatywnego z odpadów. Szczegolnie porządane są tutaj odpady farb, rozpuszczalników oraz klejów we wszelkich postaciach: stałej, rzadkiej, czy gęstych szlamów. Równie atrakcyjne są również odpady czyściw zanieczyszczonych wspomnianymi wcześniej substancjami.

 

Oprócz wyżej wymienionych, odbieramy również innego rodzaju odpady takie jak:

  • wywoływacze
  • utrwalacze
  • wszelkiego rodzaju opakowania, w tym te po substancjach niebezpiecznych (15 01 10*).
  • tusze drukarskie
  • zużyte tonery drukarskie
  • inne
Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW