pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady kosmetyczne

Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie zagospodarowania odpadów kosmetycznych.

Swoją ofertę kierujemy do zakładów produkcyjnych, dystrybutorów, hurtowni oraz sklepów detalicznych.

Gwarantujemy 100% zniszczenie odebranych odpadów w procesie rozdrabniania i mieszania odpadów.

Odbieramy:

  • przeterminowane kosmetyki i ich próbki
  • masy kosmetyczne
  • surowce do produkcji kosmetyków
  • nieprzydatne opakowania
  • opakowania po substancjach niebezpiecznych
  • testy bakteriologiczne
  • inne

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW