pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zakład Utyllizacji Odpadów Przemysłowych prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Zbierane elektrośmieci poddawane są procesowi demontażu, podczas którego, z urządzeń takich jak np. komputery personalne, odzyskiwane są takie elementy jak: płytki dukowane, napędy CD/DVD, zasilacze, dyski twarde, elementy obudowy wykonane z tworzyw sztucznych, złom stalowy itp.

Po etapie demontażu podzespoły ZSEiE oraz inne urządzenia, które z różnych przyczyn nie zostały poddane procesowi demontażu, przekazywane są do zakładów prowadzących recykling lub inne procesy odzysku.

 

UWAGA! Każda osoba fizyczna po uprzedniej konsultacji telefonicznej bądź mailowej, może nieodpłatnie przekazać naszej firmie zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny!

Nasz nr rejestrowy GIOŚ: E00007923ZP

Odbieramy:

  • telewizory i monitory
  • komputery PC/ laptopy
  • podzespoły komputerowe
  • sprzęt AGD/ RTV
  • klimatyzatory
  • narzędzia elektrczne i elektroniczne
  • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
  • przyrządu do nadzoru i kontroli
  • automaty do wydawania
  • inne
Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW