pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych oferuje usługi w zakresie przeprowadzek, oczyszczania pomieszczeń oraz utylizacji zbędnych przedmiotów.

Opróżniamy:

  • piwnice
  • garaże
  • magazyny
  • inne

Odebrane przez nas odpady są bezpośrenio unieszkodliwiane na terenie naszej firmy.

Odbieramy do unieszkodliwienia:
– odpady wielkogabarytowe (wersalki, biurka, szafy, itp)
– dywany i wykładziny
– krzesła, fotele oborotwe
– zużyte urządzenia elektryczne i elekotroniczne (elektrośmieci)
– zalegające odpady w postaci odczynników chemicznych, starych farb, rozpuszczalników
– wszelkiego rodzaju zbędne przedmioty.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW