pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych prowadzi zbiórkę oleju przepracowanego na terenie Krakowa i okolic.

 

Odbieramy:

 • oleje silnikowe,
 • oleje hydrauliczne,
 • oleje przekładniowe i smarowe,
 • oleje turbinowe,
 • oleje transformatorowe,
 • inne

 

Odbiory realizujemy przy użyciu urządzenia asenizacyjnego.

Do gromadzenia odpadów olejowych dostarczamy niezbędene pojemniki takie jak:

 • beczki 60- 200l
 • pojemniki DPPL 1000l

 

Odpady olejowe klasyfikujemy głównie pod następującymi kodami:

13 02 05*, 13 02 08*, 13 01 13*, 13 01 10*, inne

 

Oprócz wskazanych odpadów olejowych, odbieramy również wszelkiego rodzaju odpady motoryzacyjne takie jak: czyściwa, odpady tworzyw sztucznych, odpady gumowe, płyny eksploatacyjne, deski rozdzielcze, zderzaki samochodowe, filtry powietrzne, paliwowe i olejowe, inne

 

Swoją ofertę kierujemy głównie do:

 • warsztatów samochodowych
 • stacji demontażu pojazdów
 • salonów autoryzowanych
 • serwisów urządzeń dźwigowych
 • zakładów gdzie stosowane są wyżej wymienione oleje
Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW