pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Utylizacja przetwarzanie odpadów niebezpiecznych Myślenice
Odpady niebezpieczne, farby, chamikalia

Odpady niebezpieczne mogą się pojawić w wyniku różnorodnych działań. Zarówno podczas procesów produkcyjnych, jak i w czasie rozbiórek czy remontów. Procedury postępowania z odpadami niebezpiecznymi są regulowane przez prawo. Każda firma lub instytucja, która podejmuje się zadania ich wywozu, gromadzenia czy przetwarzania, musi posiadać niezbędne uprawnienia oraz dysponować określoną specjalistyczną technologią.

 

Odpady niebezpieczne – wywóz i utylizacja

 

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych posiada niezbędne pozwolenia i oferuje swoje usługi na terenie województwa małopolskiego, między innymi w Myślenicach. Można nam powierzyć różnorodne odpady niebezpieczne, np.

 

  • odpady produkcyjne,

  • odczynniki chemiczne,

  • azbest, papę i inne odpady z rozbiórek i remontów,

  • odpady petrochemiczne,

  • odpady kosmetyczne,

  • resztki farb, lakierów itp.

 

Utylizacja kłopotliwych odpadów - Myślenice

 

Zajmujemy się również utylizacją odpadów innych niż niebezpieczne – możesz nam powierzyć zużyte sprzęty elektroniczne, odpady z gumy i tworzyw sztucznych, stare ubrania i inne tekstylia, odpady przemysłowe i wiele innych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszych usług. Wspólnie zadbajmy o dobry stan naszego środowiska, bo od niego zależy zdrowie nas wszystkich oraz wygląd świata wokół nas. Zapraszamy do kontaktu.