pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Utylizacja przetwarzanie odpadów niebezpiecznych Nowy Sącz
upload/articles_1516272997_0.jpg

Budowy, wyburzenia, remonty, przebudowy – prowadzenie takich prac bardzo często wiąże się z powstawaniem dużej ilości odpadów. Część z nich uznawana jest przez polskie prawo za niebezpieczne, jako że ich kontakt ze środowiskiem może być szkodliwy dla organizmów żywych oraz roślinności. Dlatego też wszystkie odpady niebezpieczne należy poddawać procesom utylizacji dostosowanym do ich typu, ilości i wpływu na otoczenie.

 

Do najbardziej problematycznych kwestii zalicza się:

 

Samodzielne próby przetwarzania tego rodzaju materiałów mogą stwarzać duże zagrożenie, dlatego też każdą z tych substancji powinny się zająć odpowiednie podmioty.

 

Nowy Sącz: przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

 

W Nowym Sączu procesami mającymi na celu unieszkodliwienie tego rodzaju substancji zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych. Naszym zadaniem jest gromadzenie, wywóz i przetworzenie odpadów z remontów, wyburzeń i innych prac – czyli materiałów uznanych w polskim prawie za niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Jeśli chcesz pozbyć się kłopotliwych i zagrażających otoczeniu substancji, skontaktuj się z nami. Z naszych usług mogą skorzystać osoby i firmy z Nowego Sącza, a także innych miast w województwie małopolskim. Telefonicznie lub mailowo możemy przedstawić więcej szczegółów na temat naszej działalności oraz warunków współpracy z nami. Zapraszamy do kontaktu!